[Công Trình Nội Thất] Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang

Lắp đặt ghế hội trường tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang

Nội Thất Hòa Phát – https://noithathoaphat.pro.vn/ tự hào là đơn vị được vinh dự lựa chọn bởi Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang trong công tác thi công ghế hội trường tại địa chỉ cùng tên. Dưới đây mời quý khách hàng tham khảo qua những thông tin bên lề trong công tác thi công của chúng tôi.

I. Hình ảnh thi công tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang

Là đơn vị được tin tưởng giao cho trọng trách xây dựng một hệ thống ghế hội trường tiêu chuẩn, trang trọng tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang, noithathoaphat.pro.vn tự tin đem đến cho khách hàng những sản phẩm nội thất hội trường hàng đầu, đáp ứng kỳ vọng mà cơ quan quản lý nhà văn hóa đả tin tưởng và giao phó cho chúng tôi.

Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang
Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang
Thi công ghế hội trường tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang
Thi công ghế hội trường tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang

Liên hệ đặt hàng:

 • Tư vấn: (028)3511.8666
 • Hotline: 0917 312 319
 • Gọi khiếu nại: 0906 727 729
 • Email: info@hoaphatmiennam.vn

noithathoaphat.pro.vn

Lắp đặt nội thất văn phòng tại Công ty CP Bột giặt NET

Nội Thất Hòa Phát – https://noithathoaphat.pro.vn/ tự hào là đơn vị được vinh dự lựa chọn bởi Công ty CP Bột giặt NET trong công tác thi công nội thất văn phòng bàn, ghế, tủ và vách ngăn Hòa Phát tại trụ sở làm việc của doanh nghiệp. Dưới đây mời quý khách hàng tham khảo qua những thông tin bên lề trong công tác thi công của chúng tôi.

I. Hình ảnh thi công tại Công ty CP Bột giặt NET

Là đơn vị được tin tưởng giao cho trọng trách xây dựng một hệ thống thiết bị nội thất văn phòng tiêu chuẩn, trang trọng tại Công ty CP Bột giặt NET, noithathoaphat.pro.vn tự tin đem đến cho khách hàng những sản phẩm nội thất văn phòng hàng đầu, đáp ứng kỳ vọng mà doanh nghiệp đả tin tưởng và giao phó cho chúng tôi.

Lắp đặt hệ thống bàn làm việc tiếp tân với vách ngăn tại Công ty CP Bột giặt NET
Lắp đặt hệ thống bàn làm việc tiếp tân với vách ngăn tại Công ty CP Bột giặt NET

Lắp đặt hệ thống bàn làm việc tiếp tân với vách ngăn tại Công ty CP Bột giặt NET

Lắp đặt hệ thống bàn làm việc tiếp tân với vách ngăn tại Công ty CP Bột giặt NET

Liên hệ đặt hàng:

 • Tư vấn: (028)3511.8666
 • Hotline: 0917 312 319
 • Gọi khiếu nại: 0906 727 729
 • Email: info@hoaphatmiennam.vn

noithathoaphat.pro.vn

Lắp đặt nội thất văn phòng tại Công ty Bảo Hiểm PJICO Khánh Hòa

Nội Thất Hòa Phát – https://noithathoaphat.pro.vn/ tự hào là đơn vị được vinh dự lựa chọn bởi Công ty Bảo Hiểm PIJCO Khánh Hòa trong công tác thi công nội thất văn phòng bàn, ghế và tủ Hòa Phát tại trụ sở làm việc của doanh nghiệp. Dưới đây mời quý khách hàng tham khảo qua những thông tin bên lề trong công tác thi công của chúng tôi.

I. Hình ảnh thi công tại Công ty Bảo Hiểm PJICO Khánh Hòa

Là đơn vị được tin tưởng giao cho trọng trách xây dựng một hệ thống thiết bị nội thất văn phòng tiêu chuẩn, trang trọng tại Công ty Bảo Hiểm PIJCO Khánh Hòa, noithathoaphat.pro.vn tự tin đem đến cho khách hàng những sản phẩm nội thất văn phòng hàng đầu, đáp ứng kỳ vọng mà doanh nghiệp đả tin tưởng và giao phó cho chúng tôi.

Thi công nội thất tại Công ty Bảo Hiểm PIJCO Khánh Hòa
Thi công nội thất tại Công ty Bảo Hiểm PJICO Khánh Hòa
Thi công nội thất tại Công ty Bảo Hiểm PIJCO Khánh Hòa - hình 2
Thi công nội thất tại Công ty Bảo Hiểm PJICO Khánh Hòa – hình 2
Thi công nội thất tại Công ty Bảo Hiểm PIJCO Khánh Hòa - hình 3
Thi công nội thất tại Công ty Bảo Hiểm PJICO Khánh Hòa – hình 3
Thi công nội thất tại Công ty Bảo Hiểm PIJCO Khánh Hòa - hình 4
Thi công nội thất tại Công ty Bảo Hiểm PJICO Khánh Hòa – hình 4

Liên hệ đặt hàng:

 • Tư vấn: (028)3511.8666
 • Hotline: 0917 312 319
 • Gọi khiếu nại: 0906 727 729
 • Email: info@hoaphatmiennam.vn

noithathoaphat.pro.vn

Lắp đặt nội thất văn phòng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm

Nội Thất Hòa Phát – https://noithathoaphat.pro.vn/ tự hào là đơn vị được vinh dự lựa chọn bởi Công ty CP CN nhựa Phú Lâm trong công tác thi công nội thất văn phòng bàn, ghế và tủ Hòa Phát tại trụ sở làm việc của doanh nghiệp. Dưới đây mời quý khách hàng tham khảo qua những thông tin bên lề trong công tác thi công của chúng tôi.

Công ty CP CN nhựa Phú Lâm
Công ty CP CN nhựa Phú Lâm

I. Hình ảnh thi công tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm

Là đơn vị được tin tưởng giao cho trọng trách xây dựng một hệ thống thiết bị nội thất văn phòng tiêu chuẩn, trang trọng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm, noithathoaphat.pro.vn tự tin đem đến cho khách hàng những sản phẩm nội thất văn phòng hàng đầu, đáp ứng kỳ vọng mà doanh nghiệp đả tin tưởng và giao phó cho chúng tôi.

Thi công nội thất bàn ghế tủ văn phòng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm - Hình 1
Thi công nội thất bàn ghế tủ văn phòng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm – Hình 1
Thi công nội thất bàn ghế tủ văn phòng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm - Hình 2
Thi công nội thất bàn ghế tủ văn phòng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm – Hình 2
Thi công nội thất bàn ghế tủ văn phòng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm - Hình 3
Thi công nội thất bàn ghế tủ văn phòng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm – Hình 3
Thi công nội thất bàn ghế tủ văn phòng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm - Hình 4
Thi công nội thất bàn ghế tủ văn phòng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm – Hình 4
Thi công nội thất tủ văn phòng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm - Hình 1
Thi công nội thất tủ văn phòng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm – Hình 1
Thi công nội thất tủ văn phòng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm - Hình 2
Thi công nội thất tủ văn phòng tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm – Hình 2
Thi công nội thất bàn ghế phòng họp tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm
Thi công nội thất bàn ghế phòng họp tại Công ty CP CN nhựa Phú Lâm

Liên hệ đặt hàng:

 • Tư vấn: (028)3511.8666
 • Hotline: 0917 312 319
 • Gọi khiếu nại: 0906 727 729
 • Email: info@hoaphatmiennam.vn

noithathoaphat.pro.vn

Lắp đặt nội thất văn phòng tại Công ty CP Đầu tư Hợp Trí

Nội Thất Hòa Phát – https://noithathoaphat.pro.vn/ tự hào là đơn vị được vinh dự lựa chọn bởi Công ty CP Đầu tư Hợp Trí trong công tác thi công nội thất văn phòng bàn, ghế và tủ Hòa Phát tại trụ sở làm việc của doanh nghiệp. Dưới đây mời quý khách hàng tham khảo qua những thông tin bên lề trong công tác thi công của chúng tôi.

Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
Công ty CP Đầu tư Hợp Trí

I. Hình ảnh thi công tại Công ty CP Đầu tư Hợp Trí

Là đơn vị được tin tưởng giao cho trọng trách xây dựng một hệ thống thiết bị nội thất văn phòng tiêu chuẩn, trang trọng tại Công ty CP Đầu tư Hợp Trí, noithathoaphat.pro.vn tự tin đem đến cho khách hàng những sản phẩm nội thất văn phòng hàng đầu, đáp ứng kỳ vọng mà doanh nghiệp đả tin tưởng và giao phó cho chúng tôi.

Thi công hoàn thiện mảng nội thất bàn ghế tủ văn phòng tại Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
Thi công hoàn thiện mảng nội thất bàn ghế tủ văn phòng tại Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
Thi công hoàn thiện mảng nội thất bàn ghế tủ văn phòng tại Công ty CP Đầu tư Hợp Trí ảnh2
Thi công hoàn thiện mảng nội thất bàn ghế tủ văn phòng tại Công ty CP Đầu tư Hợp Trí ảnh2
Thi công hoàn thiện mảng nội thất bàn ghế phòng họp tại Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
Thi công hoàn thiện mảng nội thất bàn ghế phòng họp tại Công ty CP Đầu tư Hợp Trí

Liên hệ đặt hàng:

 • Tư vấn: (028)3511.8666
 • Hotline: 0917 312 319
 • Gọi khiếu nại: 0906 727 729
 • Email: info@hoaphatmiennam.vn

noithathoaphat.pro.vn

Lắp đặt nội thất văn phòng tại Công ty CP Tập đoàn Dương Đông

Nội Thất Hòa Phát – https://noithathoaphat.pro.vn/ tự hào là đơn vị được vinh dự lựa chọn bởi Công ty CP Tập đoàn Dương Đông trong công tác thi công nội thất văn phòng bàn, ghế và tủ Hòa Phát tại trụ sở làm việc của doanh nghiệp. Dưới đây mời quý khách hàng tham khảo qua những thông tin bên lề trong công tác thi công của chúng tôi.

I. Hình ảnh thi công tại Công ty CP Tập đoàn Dương Đông

Là đơn vị được tin tưởng giao cho trọng trách xây dựng một hệ thống thiết bị nội thất văn phòng tiêu chuẩn, trang trọng tại Công ty CP Tập đoàn Dương Đông, noithathoaphat.pro.vn tự tin đem đến cho khách hàng những sản phẩm nội thất văn phòng hàng đầu, đáp ứng kỳ vọng mà doanh nghiệp đả tin tưởng và giao phó cho chúng tôi.

Công ty CP Tập đoàn Dương Đông
Công ty CP Tập đoàn Dương Đông
Thi công nội thất văn phòng bàn - ghế - tủ tại Công ty CP Tập đoàn Dương Đông
Thi công nội thất văn phòng bàn – ghế – tủ tại Công ty CP Tập đoàn Dương Đông
Thi công nội thất văn phòng bàn - ghế - tủ tại Công ty CP Tập đoàn Dương Đông
Thi công nội thất văn phòng bàn – ghế – tủ tại Công ty CP Tập đoàn Dương Đông
Thi công nội thất văn phòng bàn - ghế - tủ tại Công ty CP Tập đoàn Dương Đông
Thi công nội thất văn phòng bàn – ghế – tủ tại Công ty CP Tập đoàn Dương Đông

Liên hệ đặt hàng:

 • Tư vấn: (028)3511.8666
 • Hotline: 0917 312 319
 • Gọi khiếu nại: 0906 727 729
 • Email: info@hoaphatmiennam.vn

noithathoaphat.pro.vn

Lắp đặt nội thất phòng họp & bàn ghế học sinh tại Đại học Kiên Giang

Nội Thất Hòa Phát – https://noithathoaphat.pro.vn/ tự hào là đơn vị được vinh dự lựa chọn bởi Đại học Kiên Giang trong công tác thi công nội thất bàn ghế học sinh, nội thất phòng họp cho không gian của trường Đại học Kiên Giang. Dưới đây mời quý khách hàng tham khảo qua những thông tin bên lề trong công tác thi công của chúng tôi.

I. Giới thiệu về Trường Đại học Kiên Giang

Trường Đại học Kiên Giang (Kien Giang University) được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ/TTg ngày 21/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Phân hiệu của Trường Đại Học Nha Trang tại Kiên Giang. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Định hướng đến năm 2020, Trường Đại học Kiên Giang sẽ có 11 khoa, 03 viện nghiên cứu là: Công nghệ sinh học và môi trường; Nông lâm thủy sản; Kinh tế biển đảo và 10 trung tâm nghiên cứu, 1 nhà bảo tàng sinh vật học, 1 Trường đa cấp thực hành, 1 bệnh viện điều dưỡng thực hành.

[Công Trình Nội Thất] Đại học Kiên Giang
Đại học Kiên Giang
– Lịch sử:

Ngày 04 tháng 6 năm 2006, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BGDĐT thành lập Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Thủy sản mà nay là Trường Đại học Nha Trang.

Ngày 21 tháng 5 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 758/QĐ/TTg thành lập trường Đại học Kiên Giang trên cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Nha Trang tại Kiên Giang.

II. Hình ảnh thi công tại trường Đại học Kiên Giang

Vinh dự được lựa chọn là nhà thầu thi công nội thất trường học cho Đại học Kiên Giang, noithathoaphat.pro.vn tự tin mang đến cho nhà trường những trang bị bàn ghế chất lượng nhất, đảm bảo nhu cầu sử dụng trong công tác giảng dạy, học tập và làm việc tại trường.

Thi công hạng mục nội thất phòng họp hội đồng trường Đại học Kiên Giang
Thi công hạng mục nội thất phòng họp hội đồng trường Đại học Kiên Giang
Thi công bàn học Hòa Phát tại Đại học Kiên Giang
Thi công bàn học Hòa Phát tại Đại học Kiên Giang
Thi công bàn học Hòa Phát tại Đại học Kiên Giang 2
Thi công bàn học Hòa Phát tại Đại học Kiên Giang 2

Liên hệ đặt hàng:

 • Tư vấn: (028)3511.8666
 • Hotline: 0917 312 319
 • Gọi khiếu nại: 0906 727 729
 • Email: info@hoaphatmiennam.vn

noithathoaphat.pro.vn

Lắp đặt bàn ghế, giường tầng cho ký túc xá Đại Học Quốc Gia

Nội Thất Hòa Phát – https://noithathoaphat.pro.vn/ tự hào là đơn vị được vinh dự lựa chọn bởi ĐH Quốc Gia trong công tác thi công nội thất bàn ghế và giường tầng nội trú cho không gian ký túc xá ĐH Quốc Gia TPHCM. Dưới đây mời quý khách hàng tham khảo qua những thông tin bên lề trong công tác thi công của chúng tôi.

I. Giới thiệu về KTX ĐH Quốc Gia TPHCM

Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là hệ thống ký túc xá xây tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (còn gọi với tên phổ biến: làng đại học). Ký túc xá ĐHQGTPHCM gồm có ba khu: A, A mở rộng và B. Về mặt hành chính hiện nay, các khu của Ký túc xá đều tọa lạc tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, giáp ranh với quận Thủ Đức của Thành phố.[2] Xung quanh Ký túc xá là hệ thống các trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học An ninh Nhân dân, Trung tâm Quốc phòng ĐHQGTPHCM.

[Công Trình Nội Thất] Ký túc xá Đại học Quốc Gia
Ký túc xá Đại học Quốc Gia
Ký túc xá ĐHQGTPHCM được định hướng trở thành ký túc xá lớn nhất Việt Nam, với diện tích quy hoạch cả ba khu là 59 ha (trong đó khu B là 38,8 ha). Các khu Ký túc xá hiện có tổng cộng 49 tòa nhà dao động từ 5 đến 16 tầng chia thành 20 khu nhà.[1] Ký túc xá tạo điều kiện học tập, sinh hoạt, rèn luyện, chỗ ở cho sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và sinh viên các trường Đại học khác tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung nếu có nhu cầu ở ký túc (đặc biệt là nhóm trường Đại học phía Đông Bắc Thành phố).

II. Hình ảnh thi công Ký túc xá Đại học Quốc Gia

THi công không gian ký túc xá với giường tầng và bàn ghế học
THi công không gian ký túc xá với giường tầng và bàn ghế học
THi công không gian ký túc xá với giường tầng và bàn ghế học 2
THi công không gian ký túc xá với giường tầng và bàn ghế học 2

Liên hệ đặt hàng:

 • Tư vấn: (028)3511.8666
 • Hotline: 0917 312 319
 • Gọi khiếu nại: 0906 727 729
 • Email: info@hoaphatmiennam.vn

noithathoaphat.pro.vn

Lắp Đặt Ghế Hội Trường Tại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Krông Búk – Đăk Lăk

Nội Thất Hòa Phát – https://noithathoaphat.pro.vn/ tự hào là đơn vị được vinh dự lựa chọn bởi Ủy Ban Nhân Dân Huyện Krông Búk – Đăk Lăk trong công tác thi công nội thất bàn ghế cho không gian hội trường tại địa chỉ cùng tên. Dưới đây mời quý khách hàng tham khảo qua những thông tin bên lề trong công tác thi công của chúng tôi.

I. Hình ảnh thi công ghế hội trường tại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Krông Búk – Đăk Lăk

Liên hệ đặt hàng:

 • Tư vấn: (028)3511.8666
 • Hotline: 0917 312 319
 • Gọi khiếu nại: 0906 727 729
 • Email: info@hoaphatmiennam.vn

noithathoaphat.pro.vn